Calcul posé – Multiplication – Exercices corrigés – 6ème

Calcul posé – Multiplication – Exercices corrigés – 6ème

 

Exercice 1 : Faire les multiplications suivantes en colonne

 

Exercice 2 : Faire les multiplications suivantes en colonne

 

Exercice 3 : Faire les multiplications suivantes en ligne

 

 1. 134 x 6 = ___________________________
 2. 748 x 9 = ___________________________
 3. 839 x 2 = ___________________________
 4. 565 x 7 = ___________________________
 5. 783 x 9 = ___________________________
 6. 829 x 0 = ___________________________

 

Exercice 4 : Faire les multiplications suivantes en ligne

 

 1. 81 x 46 = ___________________________
 2. 91 x 25 = ___________________________
 3. 71 x 36 = ___________________________
 4. 93 x 27 = ___________________________
 5. 37 x 49 = ___________________________
 6. 45 x 55 = ___________________________

 

Exercice 5 : Faire les multiplications suivantes avec la calculatrice

 

 1. 473 x 381 = _________________________
 2. 283 x 199 = _________________________
 3. 392 x 392 = _________________________
 4. 628 x 737 = _________________________
 5. 982 x 972 = _________________________
 6. 736 x 180 = _________________________

 

Exercice 6 : Faire les multiplications suivantes avec la calculatrice

 

 1. 1 281 x 246 = _______________________
 2. 9 291 x 898 = _______________________
 3. 542 x 1 926 = _______________________
 4. 982 x 2 927 = _______________________
 5. 948 x 4 329 = _______________________

982 x 9 999 = _______________________

 

Exercices en ligne : Multiplication - Calculs - Mathématiques : 6èmeCalcul posé – Multiplication – Exercices corrigés – 6ème   rtf

Calcul posé – Multiplication – Exercices corrigés – 6ème   pdf

 

Correction

Correction- Calcul posé – Multiplication – Exercices corrigés – 6ème   pdf

Tables des matières Multiplication - Calculs - Mathématiques : 6ème - Cycle 3